KG KAPI-EKO I

Simple Email Form

 
 
 
 
 
 
 

Za Contact Form

Close the dialog

Contact form

Szybka wiadomość

Kotły typu ”KG”,,KAPI-EKO I” to nowa generacja kotłów o standardzie europejskim z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonym w komorę spalania z ceramiką i wymiennik ciepła. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. ceramiki oraz odpowiedni kształt i układ elementów części konwekcyjnej kanałów konwekcyjnych powoduje redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN- EN 303-5: 2012 w klasie 5 i ecodesingu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na najwyższym poziomie. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb.


Kotły typu „KG”,,KAPI-EKO I”:

 • Są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru
  technicznego.
 • Należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.
  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 • W standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z
  przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

Spełniają wymagania:

 • Dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i
  oznaczone znakiem „CE”.
 • 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PN- EN 303-5: 2012 i
  ekodesingu. Certyfikaty w załączeniu.
 • W zakresie efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe spełniają wymagania wg
  klasy B (najwyższej dla tego typu kotłów) i oznakowane etykietą.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla
  kotłów na paliwo stałe. (Dz. U. poz. 1690)

 

Instrukcja obsługi