Konstrukcja kotła realizuje technikę górnego spalania która należy do najpopularniejszych sposobów spalania paliwa. W kotle o takim systemie całe paliwo wypełniające komorę wymiennika poddawane jest działaniu ognia, a szybkość oraz jakość spalania uzależniona jest od ustawień przepływu powietrza. Dość łatwo więc jest osiągnąć dużą moc cieplną.

Kotły przystosowane są do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki węgla i miału, drewna, zrębek drewna, a także trocin. Duża komora paleniskowa umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie. Proces spalania paliwa nie wymaga użycia energii elektrycznej – kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza. Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do zamontowania miarkownika ciągu /wyposażenie dodatkowe /


  • grubość blach - 6 mm
  • izolacja termiczna kotła - 5 cm
  • duże drzwiczki zasypowe uszczelnione sznurem
  • kocioł obudowany blachą ocynkowaną powlekaną
  • duże otwory wyczystne
  • posiada otwór na miarkownik ciągu
  • wymaga niewielkiego ciągu kominowego
  • uniwersalny, do każdego rodzaju paliwa
  • szczelina susząca tylną część kotła
  • 5 lat gwarancji