Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

Zajmujemy się naprawami kotłów oraz posiadamy części oraz akcesoria do kotłów z podajnikami np.: ślimaki sterowniki motoreduktory sznur oraz wiele innych niezbędnych części do naprawy. Spawanie blach wewnętrznych kotła oraz zewnętrznych. Usuwanie drobnych przecieków na miejscu u klienta tych poważniejszych w zakładzie. Jeżeli pocieknie kocioł np. po 10 latach nie oznacza to że musimy wyrzucić kocioł na złom często da się go pospawać. Zajmujemy się również montażem kotłów mamy już spore doświadczenie działamy na rynku ( przeważnie lokalnym) od ponad 15 lat.

 1. Następuje wyciek z kotła
 2. Występuje osadzenie się smolistego osadu na ścianach komory spalinowej
 3. Nie jest osiągana wysoka temperatura na kotle
 4. Występują "wybuchy" w kotle, gotowanie, bulgotanie wody w kotle
 5. Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia
 6. Nadmierna temperatura kotła
 7. Występuje różnica w odczytach temperatury na termometrze i regulatorze
 8. Nagły wzrost temperatury powyżej zaprogramowanej
 9. Niska wydajność cieplna kotła
 10. Po otwarciu drzwiczek z kotła wydostaje się dym, cofanie się spalin do kotłowni
 11. Występuje dymienie z zasobnika, dymienie w okolicach drzwiczek
 12. Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej
 13. Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu
 14. Zablokowanie podajnika
 15. Mało intensywne spalanie

Opis sytuacji Przyczyna występowania / Co zrobić w danej sytuacji

 

1) Następuje wyciek wody z kotła

jest to zjawisko normalne podczas rozruchu kotła, które nie musi oznaczać przecieków. Ten wyciek to kondensat pary wodnej znajdującej się w powietrzu (wykrapla się na zewnętrznych ścianach płaszcza wodnego pod izolacją) lub w spalinach (wykrapla się za drzwiczkami). Zjawisko ustępuje stopniowo samoistnie w miarę rozgrzewania się kotła. Najczęściej jest to objaw tzw. pocenia się kotła - należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin. Przyczyną może być również niewłaściwa instalacja kotła

 

2) Występuje osadzenie się smolistego osadu na ścianach komory spalinowej

Należy sprawdzić czy termometr oraz zawory zainstalowane na kotle są dobrze dokręcone na konopiach.

Osad powstaje przez pracę kotła w niskich temperaturach (często związane jest to z "przewymiarowaniem" urządzenia), w przypadku stosowania zbyt dużej ilości paliwa oraz w przypadku stosowania paliwa o gorszych parametrach. Można go zdrapać lub wypalić ogniem z suchego drzewa przy temperaturze na kotle ok. 70 - 75 oC. Można również zastosować katalizator do wypalania sadzy i złogów smoły /SADPAL /

 

3) Nie jest osiągana wysoka temperatura na kotle

Najczęstsze przyczyny to:

 • brak ciągu kominowego
 • niewłaściwa regulacja kotła
 • źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja
 • niewłaściwe paliwo
 • zbyt duża ilość popiołu na rusztach - proszę przeczyścić kocioł

 

4) Występują "wybuchy" w kotle, gotowanie, bulgotanie wody w kotle

Należy również sprawdzić czy klapka wentylatora otwiera się podczas jego pracy.

 • nieprawidłowy ciąg kominowy
 • zła jakość paliwa
 • zbyt rzadka częstotliwość cykli przedmuchów
 • brak odbioru ciepła - zakręcone odbiorniki ciepła
 • zapowietrzona instalacja lub kocioł
 • niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej
 • nieodpowiednio ustawione parametry sterownika kotła

 

5) Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia

Najczęstsze przyczyny to:

 • silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych
 • kamień kotłowy wewnątrz płaszcza wodnego
 • niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku

 

6) Nadmierna temperatura kotła Należy

 • sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę
 • sprawdzić ilość wody w instalacji - gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła świeżej wody - uzupełnienie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła.

 

7) Występuje różnica w odczytach temperatury na termometrze i regulatorze

Jest to zjawisko normalne, wynikające z faktu, z różnego rozmieszczenie czujnika termometru oraz czujnika w płaszczu wodnym kotła.

 

8) Nagły wzrost temperatury powyżej zaprogramowanej

Należy zwiększyć przerwę w przedmuchu, przykręcić osłonę wentylatora oraz przymknąć przepustnicę spalin na czopuchu.

 

9) Niska wydajność cieplna kotła

Objawy te mogą być spowodowane nieprawidłowo zaprojektowaną /wykonaną instalacją c.o., bądź:

 • awarią wentylatora
 • zanieczyszczoną komorą powietrzną
 • zanieczyszczeniem kanałów spalinowych
 • brakiem dopływu świeżego powietrza do kotłowni
 • spalaniem niskokalorycznego paliwa
 • nieprawidłowym ustawieniem sterownika

 

10) Po otwarciu drzwiczek z kotła wydostaje się dym, cofanie się spalin do kotłowni

 • brak ciągu kominowego - może być spowodowany nieszczelnością przewodu kominowego lub podłączeniem innego urządzenia w przewód kominowy
 • proszę sprawdzić czy otwarta jest przysłona w czopuchu
 • proszę sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem
 • przy rozruchu kotła należy wygrzać komin

Proszę przeczyścić komory kotła.

 

11) Występuje dymienie z zasobnika, dymienie w okolicach drzwiczek

Objaw ten może być spowodowany następującymi czynnikami:

 • niedostateczny ciąg kominowy
 • nieszczelność w kominie bądź czopuchu, niedostateczna wysokość komina
 • zbyt mały przekrój komina
 • zakończenie komina poniżej najwyższej kalenicy dachu
 • bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne
 • zawieszenie paliwa w zasobniku (np. mokrego lub o zbyt dużej granulacji)
 • zanieczyszczenie kanałów spalinowych

 

12) Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej

Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania). Parametry należy ustawić tak aby spalanie odbywało się u wylotu retorty (nie w głębi), przerwa przepalania nie powinna być zbyt długa. Kontrolować kocioł przez kilkanaście godzin i ustalić parametry w sposób praktyczny

Przyczyną wygasania może być również zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą).

 

13) Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu

Należy sprawdzić czy sterownie kotła jest ustawione na pracę automatyczną - jeśli nie jest rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne. Zakleszczenie może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia, metalu itp. albo jeżeli w kotle przez dłuższy okres czasu spalany był wilgotny i mocno zasiarczony opał co doprowadziło do skorodowania podajnika.

 

14) Zablokowanie podajnika

Należy wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki i otworzyć okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa, wyciągnąć przedmiot, który zablokował podajnik, w przypadku ścięcia zawleczki przeciążeniowej sprzęgła zamontować nowe zawleczki. Producent nie odpowiada za elementy niepożądane wprowadzane z opałem do podajnika.

 

15) Mało intensywne spalanie

 • Może być spowodowane przez: brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni - sprawdzić otwory wentylacyjne
 • awarię zespołu napowietrzania
 • zanieczyszczenie obudowy retorty, wyczyścić retortę, wyczyścić obudowę retorty od dołu (odkręcić dno obudowy retorty )
 • Należy również sprawdzić nastawy mikro-procesorowego regulatora temperatury i dmuchawę.