5 klasa i EcoDesign. Ekologiczne wymogi dotyczące kotłów.

5 klasa i ecodesign piecekapi.pl

5 klasa emisji spalin:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, od 1 lipca 2018r, cała Polska została objęta całkowitym zakazem sprzedaży kotłów nie spełniających norm 5 klasy emisji spalin według PN-EN 303-5:2012. Zakaz ten nie obejmuje produkcji kotłów, a jedynie ich sprzedaż na terenie naszego kraju. Oznacza to, iż kotły poniżej 5 klasy nadal mogą być sprzedawane, jednak poza granicami Polski. Zmiany te zostały wprowadzone ze względu na zanieczyszczenie środowiska, do którego w znacznym stopniu przyczyniało się palenie w starych, nie ekologicznych kotłach. Nie dziwi więc, iż Ministerstwo zdecydowało się na takie zmiany. Norma PN-EN 303-5:2012 reguluje normy emisji tlenku węgla, pyłów czy substancji smolistych. Każdy kocioł spełniający wymogi 5 klasy powinien być prawidłowo oznakowany. Informacje o klasie kotła znajdują się na tabliczce znamionowej, a także w dokumentacji urządzenia. Polskie Ministerstwo dąży do całkowitego wyeliminowania nie ekologicznych kotłów z budynków mieszkalnych na terenie całego kraju.

Zalety kotłów 5 klasy:

  • niższe zanieczyszczenie powietrza (ponad 90% mniejsza emisja spalin względem kotłów bezklasowych),
  • wysoka sprawność energetyczna kotła – powyżej 88%,
  • niższy koszt utrzymania i zużycia paliwa,
  • wysoka jakość kotłów,
  • możliwość otrzymania środków z programu Czyste Powietrze (w przypadku spełnienia także norm ecodesign).

Wady:

Główną wadą kotłów 5 klasy jest ich cena. Piece 5 klasy muszą spełniać szereg wymagań i badań, co wpływa na koszt ich produkcji, a co za tym idzie – finalną cenę produktu. 

Wymiana kotła:

Szacuje się, iż większość obecnie użytkowanych pieców nie spełnia wymaganych norm emisji spalin. Z tego powodu, oprócz zakazu sprzedaży kotłów, wprowadzone zostały terminy, w których należy wymienić stary piec. Dokładne daty różnią się w zależności od województwa w którym znajduje się piec podlegający wymianie. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych wymian reguluje Uchwała Antysmogowa. W województwie Lubelskim została ona przyjęta 19 lutego 2021 roku. Ustawa ta zakłada stopniową eliminację starych kotłów i zastępowanie ich piecami spełniającymi określone normy emisyjne. Jakie terminy obowiązują na terenie województwa Lubelskiego? 

  • do dnia 31 grudnia 2023 roku należy wymienić wszystkie kotły bezklasowe, a także klasy 1 i 2, według norm PN-EN 303-5:2002,
  • do 31 grudnia 2026 roku powinniśmy wymienić kotły 3 i 4 klasy według norm PN-EN 303-5:2012
  • natomiast wymiana kotłów 5 klasy powinna odbyć się do końca 2029 roku (z wyjątkiem kotłów spełniających wymagania ecodesign).

Wszystkie kotły nie spełniające norm 5 klasy i ecodesign powinny zniknąć z użytku od 1 stycznia 2030 roku.

Ecodesign:

Kolejnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi emisji spalin jest ecodesign (ekoprojekt). Jest to dyrektywa wprowadzona przez Parlament Europejski (2009/125/WE) i weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Projekt ten wymaga utrzymywania wysokiej sprawności energetycznej oraz niskiego zanieczyszczenia powietrza. Ekodesign reguluje sprawność kotłów podczas ciągłej pracy kotła, a nie jedynie podczas jego maksymalnej mocy. Piece spełniające wymagania dotyczące ecodesign oraz 5 klasy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dotyczące emisji spalin czy etykiety energetycznej. Likwidacja starych kotłów ma wpłynąć pozytywnie na nasze środowisko. Kotły te cechuje niska emisja spalin (o ponad 90% niższe, niż kotły bezklasowe), a także bardzo wysoka sprawność (ponad 90%). Utrzymanie wysokiej sprawności wpływa pozytywnie na koszty użytkowania, obniżając koszty zużycia paliwa. W przypadku kotłów, najwyższą możliwą klasą energetyczną jest klasa B.

5 klasa i EcoDesign etykieta energetyczna piecekapi.pl

Oznaczenie CE:

Znak CE (Conformité Européenne – zgodność europejska) oznacza deklarację producenta o spełnieniu wymagań Unii Europejskiej, dotyczących danej kategorii produktu. Wymagania te dotyczą kwestii związanych z ochroną zdrowia, środowiska, a także bezpieczeństwa użytkowania produktów. Po spełnieniu szeregu wytycznych dokonywana jest ocena zgodności. Po spełnieniu odpowiednich warunków, produkty otrzymują oznakowanie „CE”. 

5 klasa i EcoDesign znak CE piecekapi.pl

5 klasa i ecodesign:

Powyższe regulacje prawne sprawiają, iż prędzej czy później każdy użytkownik kotła będzie zmuszony wymienić piec na bardziej przyjazny środowisku. Jednorazowy wyższy koszt zakupu takiego pieca zrekompensuje nam niższy koszt ogrzewania, a także poprawa jakości powietrza. Piece spełniające powyższe normy emisji spalin kwalifikują się także do dofinansowania z programu Czyste Powietrze, a także zwiększają kwotę dodatku osłonowego. W ofercie firmy KAPI znajdziecie Państwo kotły najwyższej jakości, spełniające normy 5 klasy, ecodesign, a także oznaczone znakiem „CE”. Nasze produkty posiadają odpowiednie zaświadczenia, a także certyfikat Rzetelnej Firmy. Oferujemy także pomoc w wypełnianiu wniosku czystego powietrza. Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie, a także telefonicznie pod numerem +48 508 148 320, bądź emailowo (biuro@piecekapi.pl). Zapraszamy także do naszego biura zlokalizowanego pod adresem: Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska.

.