Dodatek osłonowy – pomoc polskiego rządu w walce ze wzrostem cen energii.

dodatek osłonowy piecekapi.pl

Dodatek osłonowy: Dodatek osłonowy to ustawa przyjęta w ramach Tarczy Antyinflacyjnej przez polski Sejm. Jest to dofinansowanie, z którego skorzystać mogą osoby prowadzące gospodarstwo domowe, spełniające określone warunki. Szacuje się, iż w ramach dodatku, wsparcie pieniężne otrzyma niemal 7 milionów gospodarstw. Wnioski można składać najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku. Nowe przepisy ogłoszone 14 lutego 2022r sprawiają, iż większa część beneficjentów będzie mogła skorzystać z dotacji o podwyższonej kwocie. …

Czytaj dalej

Wniosek Czyste Powietrze. Szczegółowe omówienie i instrukcja wypełniania.

instrukcja wypełniania wniosku w programie czyste powietrze piecekapi.pl

Rodzaje wniosków: Kompletny wniosek Czyste Powietrze składa się z dwóch oddzielnych części, które należy wypełnić w odpowiedni sposób, aby spełnić wymogi programu. Pierwszym z nich jest wniosek o dofinansowanie. Wypełniamy go na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Adres internetowy Funduszu zależy od tego, w którym województwie mieści się nasz budynek mieszkalny, bądź lokal, w którym przeprowadzone zostaną modernizacje objęte programem. W przypadku województwa Lubelskiego, WFOŚiGW znajduje …

Czytaj dalej

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

program czyste powietrze piecekapi.pl

Cel programu Czyste Powietrze: Założeniem programu Czyste Powietrze jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza i zmniejszenie jego zanieczyszczenia poprzez wymianę starych, nie ekologicznych źródeł ciepła. Program ten funkcjonuje od 2018 roku i potrwa do roku 2029. Jednakże wnioski przyjmowane będą do końca 2028 roku. Do dofinansowań zaliczane są koszty poniesione w związku z urządzeniami, materiałami oraz usługami mającymi na celu poprawę wpływu na środowisko. Istnieją trzy poziomy dofinansowań i na …

Czytaj dalej