Problemy i zagrożenia związane z nieprawidłową eksploatacją kotła.

zagrożenia podczas eksploatacji kotłów piecekapi.pl

Problemy i zagrożenia związane z nieprawidłową eksploatacją kotła: Nieprawidłowa eksploatacja kotła na paliwo stałe może wiązać się z występowaniem niepożądanych zakłóceń i zagrożeń. Przed rozpoczęciem użytkowania pieca, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w instrukcji może doprowadzić do poważnych awarii lub problemów w prawidłowej pracy kotła. Może także prowadzić do utraty gwarancji. Przyczyną zakłóceń w działaniu kotła może być: zła jakość paliwa, nieodpowiednia wentylacja i komin, …

Czytaj dalej

Prawidłowa eksploatacja kotłów KAPI.

Prawidłowa eksploatacja szczegółowo opisana jest w instrukcji obsługi. Prawidłowa eksploatacja kotłów na paliwo stałe wpływa na wydłużenie żywotności kotła, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, a także pozwoli zachować gwarancję dołączoną do naszego pieca. Należy zapoznać się oraz przestrzegać wszystkich zasad opisanych w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji użytkowania. Dokumentację należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności, mieć do niej szybki dostęp. Mimo zastosowania różnego rodzaju zabezpieczeń, istnieje ryzyko awarii, poparzenia, …

Czytaj dalej