Dodatek osłonowy – pomoc polskiego rządu w walce ze wzrostem cen energii.

dodatek osłonowy piecekapi.pl

Dodatek osłonowy:

Dodatek osłonowy to ustawa przyjęta w ramach Tarczy Antyinflacyjnej przez polski Sejm. Jest to dofinansowanie, z którego skorzystać mogą osoby prowadzące gospodarstwo domowe, spełniające określone warunki. Szacuje się, iż w ramach dodatku, wsparcie pieniężne otrzyma niemal 7 milionów gospodarstw. Wnioski można składać najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku. Nowe przepisy ogłoszone 14 lutego 2022r sprawiają, iż większa część beneficjentów będzie mogła skorzystać z dotacji o podwyższonej kwocie. Na czym polega zmiana? Aby otrzymać wyższą kwotę, należy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), natomiast do tej pory, niezbędny był wpis z CEEB. Jest to bardzo praktyczna zmiana, znacznie ułatwiająca uzyskanie podwyższonej kwoty dofinansowania. Wnioski wydrukowane przed wprowadzeniem korekty przepisów będą nadal aktualne, jednak należy zastąpić słowa „wpisane” na „zgłoszone” w trzeciej części wypełnianego dokumentu. Informacje na temat zgłoszenia źródła ciepła do CEEB, znajdziecie Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Beneficjenci:

Aby zostać beneficjentem programu i otrzymać dodatek osłonowy, należy spełnić warunek dotyczący wynagrodzenia, a także złożyć odpowiedni wniosek. Kwota dotacji zależy od liczby członków gospodarstwa domowego, a także od rodzaju głównego źródła ciepła, którego używamy w naszym budynku mieszkalnym. Dofinansowanie z tytułu dodatku osłonowego otrzymają osoby, których wynagrodzenie nie przekroczyło (pod uwagę brane jest wynagrodzenie netto):

 • 2100zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1500zł dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 lipca 2022, pod uwagę brane będą dochody z roku 2020. Wnioski złożone po 1 sierpnia, będą bazowały na dochodach z roku 2021.

Kolejnym plusem dodatku osłonowego jest fakt, iż nawet po przekroczeniu maksymalnego wynagrodzenia, możemy otrzymać pomoc. Występuje bowiem tak zwana zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że po przekroczeniu powyższych kwot, otrzymamy obniżoną dotację, o równowartości przekroczonej kwoty bazowej. Minimalna kwota dotacji wynosi 20zł.

Aby otrzymać 25% wyższy dodatek pieniężny, należy spełnić trzy warunki dotyczące źródła ciepła.

Warunki dotyczące rodzaju źródła ciepła, kwalifikujące się do podwyższonej kwoty dotacji:

 1. W gospodarstwie domowym wykorzystywane jest jedno z poniższych źródeł ciepła, zasilanych węglem, bądź paliwami węglopochodnymi:
  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe.
 2. Jedno z powyższych jest głównym źródłem ciepła w Twoim gospodarstwie domowym.
 3. Źródło ciepła zostało zgłoszone do CEEB.

Kwoty dofinansowania z tytułu dodatku osłonowego:

Po spełnieniu warunku dotyczącego maksymalnego progu wynagrodzenia, nasza dotacja zależeć będzie od liczby członków gospodarstwa oraz spełnienia wszystkich trzech powyższych warunków dotyczących źródła ciepła. Kwoty dofinansowania prezentują się następująco:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400zł (500zł w przypadku spełnienia wszystkich warunków),
 • gospodarstwa 2 i 3 osobowe – 600zł (750zł)
 • gospodarstwo 4 i 5 osobowe – 850zł (1062,50zł)
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe 1150zł (1437,50zł)

W przypadku złożenia poprawnego wniosku i akceptacji ze strony gminy, pieniądze z tytułu dodatku otrzymamy maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.

Składanie wniosku:

Aby otrzymać wsparcie z dodatku osłonowego, należy wypełnić oraz dostarczyć prawidłowo uzupełniony wniosek. Niezbędne dokumenty oraz instrukcje wypełniania, można pobrać z oficjalnej strony rządowej. W odróżnieniu do programu Czyste Powietrze, o którym pisaliśmy w innym artykule, wniosku nie uzupełniamy w formie interaktywnego PDF. Wzór wniosku pobieramy na nasze urządzenie, a następnie drukujemy go i uzupełniamy ręcznie. Poprawnie wypełniony dokument należy dostarczyć do gminy, zależnej od miejsca naszego zamieszkania. Istnieje możliwość dostarczenia wniosku przez Internet, za pomocą Profilu Zaufanego, bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Składanie wniosku on-line pozwoli nam oszczędzić czas na dojazd do gminy, a także unikniemy w ten sposób oczekiwania w kolejce, dlatego jest to najbardziej wskazana forma składania wniosku.

Podsumowanie:

Po zaakceptowaniu wniosku, otrzymujemy wiadomość na wskazany we wniosku adres elektroniczny, bądź po ówczesnym poinformowaniu wnioskodawcy – w urzędzie. O przyznaniu dodatku osłonowego, decyduje burmistrz, wójt, bądź prezydent miasta, w zależności od miejsca naszego budynku mieszkalnego. W przypadku wniosków złożonych po dniu 31 stycznia 2022 roku, pieniądze z tytułu dodatku wypłacane będą w całości jednorazowo, w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później, niż 2 grudnia 2022r. 

Wzór wniosku, instrukcje wypełnienia, a także odpowiedzi na najczęstsze pytania, możemy znaleźć na rządowej stronie, w odpowiednich zakładkach. Pytania i odpowiedzi, a także materiały do pobrania.