Wniosek Czyste Powietrze. Szczegółowe omówienie i instrukcja wypełniania.

wniosek czyste powietrze piecekapi.pl

Rodzaje wniosków:

Kompletny wniosek Czyste Powietrze składa się z dwóch oddzielnych części, które należy wypełnić w odpowiedni sposób, aby spełnić wymogi programu. Pierwszym z nich jest wniosek o dofinansowanie. Wypełniamy go na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Adres internetowy Funduszu zależy od tego, w którym województwie mieści się nasz budynek mieszkalny, bądź lokal, w którym przeprowadzone zostaną modernizacje objęte programem. W przypadku województwa Lubelskiego, WFOŚiGW znajduje się w Lublinie. Po poprawnej weryfikacji pierwszego wniosku, możemy przejść do wniosku numer dwa – wniosku o płatność. Ten wniosek wypełniamy za pośrednictwem strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie:

Rejestracja konta w Portalu Beneficjenta:

W pierwszym kroku, potrzebujemy konta w Portalu Beneficjenta, na oficjalnej stronie Wojewódzkiego Funduszu, odpowiadającemu naszej lokalizacji. Budynki znajdujące się na terenie województwa lubelskiego, obsługiwane są przez Fundusz w Lublinie, na oficjalnej stronie WFŚiGW. Do rejestracji konta, potrzebujemy działającego adresu email oraz numeru telefonu. Dodatkowo, do rejestracji niezbędne będzie podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, a także hasła, które chcemy ustawić do logowania.

Pobranie wniosku o dofinansowanie:

W kolejnym kroku pobieramy elektroniczny dokument ze strony Funduszu. Link do jego pobrania znajduje się w lewej części strony, w zakładce Czyste Powietrze. Do poprawnego otworzenia pliku niezbędna jest aktualna wersja programu Adobe Reader. Wniosek dostępny jest w formacie PDF, wypełniamy go na swoim urządzeniu, po ówczesnym pobraniu i otworzeniu go za pomocą wspomnianego wcześniej programu. Do prawidłowego przesłania wniosku niezbędny jest dostęp do Internetu, gdyż na sam koniec, poprawnie wypełniony dokument otrzyma elektroniczny kod kreskowy.

Uzupełnienie wniosku on-line:

W celu kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie, potrzebujemy wielu informacji dotyczących beneficjenta oraz budynku, w którym planujemy przeprowadzić prace związane z programem Czyste Powietrze. Warto więc rozpocząć wypełnianie wniosku od przygotowania potrzebnych informacji, gdyż usprawni to proces uzupełniania dokumentu.

Lista niezbędnych lub przydatnych danych do wypełnienia wniosku o dofinansowanie:

W zależności od kilku czynników, wymagane informacje i dokumenty mogą się nieznacznie różnić. Jednak do poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie, powinny nam wystarczyć takie dane jak:

 • Imię i nazwisko właściciela budynku, którym zostaną przeprowadzone prace związane z programem dofinansowania,
 • PESEL,
 • Adres email i telefon kontaktowy,
 • Imię, nazwisko oraz numer PESEL współmałżonka (o ile istnieje),
 • Adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny (jeśli się różnią),
 • Adres budynku, w którym przeprowadzone będą prace,
 • Numer księgi wieczystej oraz działki (lub dokument potwierdzający prawo własności),
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę domu,
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Wysokość oraz źródło dochodów,
 • Zaświadczenie o dochodach, przypadające na jednego mieszkańca (w przypadku kwalifikacji do podwyższonego lub najwyższego poziomu dotacji),
 • Oświadczenie współwłaściciela/i budynku (o ile istnieją).

Mając powyższe informacje, możemy zabrać się za wypełnianie wniosku. 

Weryfikacja i przesłanie dokumentu:

Na sam koniec, nasz dokument zostanie zweryfikowany i jeśli nie występują w nim żadne błędy, możemy przesłać go elektronicznie do Funduszu. W kolejnym kroku, musimy dostarczyć dokumenty (a także wymagane załączniki, jeśli nas dotyczą) za pomocą Profilu Zaufanego, bądź wysyłając je pocztą. Jeśli wniosek został wypełniony w sposób prawidłowy, a do Funduszu dotarły wszystkie potrzebne dokumenty, otrzymamy wiadomość zwrotną z umową dofinansowania. Będzie ona nam potrzebna do wypełnienia wniosku o płatność.

Wypełnianie wniosku o płatność:

Przed nami kolejny krok, w drodze do otrzymania dodatkowych środków w programie Czyste Powietrze. Niezbędne będzie konto na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zarejestrowaniu konta, logujemy się na nie i przechodzimy do zakładki wniosku o płatność w programie Czyste Powietrze. Do poprawnego wypełnienia wniosku, potrzebujemy kilku informacji związanych z kosztami kwalifikowanymi, budynkiem, w którym przeprowadzamy modernizację, a także naszymi danymi osobowymi. Razem z dokumentem wypełnianym on-line, do prawidłowego zgłoszenia, potrzebujemy dodatkowych załączników.

Niezbędne dane:

Informacje te mogą się nieznacznie różnić, gdyż wpływ na nie mają koszty i prace, które przeprowadzamy w naszym budynku mieszkalnym, bądź innym lokalu objętym zakres programu. Do kompletnego uzupełnienia dokumentu powinny wystarczyć takie dane jak:

Dane osobowe:

 • Imię i nazwisko beneficjenta,
 • PESEL,
 • Numer umowy dofinansowania (o ile został wydany),
 • Potwierdzenie kosztów – faktura VAT (jej numer, kwota oraz NIP sprzedawcy),
 • Numer konta bankowego, na który mają zostać wypłacone pieniądze.

Załączniki do wniosku:

 • Dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła,
 • Zaświadczenia o spełnieniu wymogów programu Czyste Powietrze,
 • Protokół odbioru prac,
 • Potwierdzenie płatności,
 • Etykieta energetyczna,
 • Potwierdzenie montażu.

Mając powyższe dane i załączniki, możemy przejść do ostatniej części.

Ostatni etap:

Po uzupełnieniu wniosku on-line, przyszedł czas na jego weryfikację, za pomocą strony NFOŚiGW, w której wypełniamy wniosek. Po prawidłowej weryfikacji możemy przesłać dokument za pomocą Profilu Zaufanego, bądź wydrukować go, wraz z załącznikami i przesłać wszystko za pośrednictwem poczty. W ostatnim kroku, Fundusz weryfikuje nasz wniosek i gdy jest on poprawny, powinniśmy otrzymać pieniądze na konto podane we wniosku. 

Adres korespondencyjny WFOŚiGW w Lublinie:

Biuro Programu Czyste Powietrze, Al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin

Instrukcja wypełnienia wniosków w formie prezentacji wideo:

Zachęcamy również do obejrzenia filmów poradników, przedstawiających proces rejestracji konta, a także uzupełniania wniosków o dofinansowanie i płatność, na naszym firmowym kanale YouTube

Oferta wypełnienia wniosków:

Firma KAPI oferuje także pomoc w otrzymaniu pieniędzy z dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Wystarczy przesłać nam niezbędne informacje oraz dogadać szczegóły, a resztę formalności załatwimy za Ciebie. W tym celu należy skontaktować się z nami za pośrednictwem telefonu kontaktowego, adresu email, bądź poprzez formularz na stronie.