znaczek 5 klasa i EcoDesign piecekapi.pl

Kocioł na ekogroszek KG KAPI-EKO I 10kW

Ekologiczny kocioł węglowy na ekogroszek KG KAPI-EKO I 10kW, z palnikiem stalowym stałym firmy Pancerpol, z automatycznym podawaniem paliwa. Cena kotła zależna jest od rodzaju sterownika.

Istnieje możliwość indywidualnego doboru sterownika. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi sterownikami.

Kotły na ekogroszek typu KG KAPI-EKO I mogą być montowane wyłącznie w układzie otwartym. Mogą pracować w układzie pompowym lub grawitacyjnym.

Dostępny od ręki w cenie: 8300 – 8900zł.

kocioł - piecekapi.pl

Kocioł na ekogroszek KG KAPI-EKO I 10kW:

Kotły KG KAPI-EKO I 10kW to nowoczesna generacja kotłów węglowych, przystosowanych do spalania węgla kamiennego typu ekogroszek. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, kocioł dysponuje efektywną i ekologiczną pracą. Kocioł KG KAPI-EKO I wyposażony jest w komorę spalania z ceramiką oraz wymiennik ciepła. Nowoczesny algorytm sterowania znacznie ułatwia obsługę kotła, automatyzując podawanie paliwa. Sterownik zapewnia także możliwość ustawienia temperatury wylotowej według własnych preferencji. Pojemny kosz wydłuża czas ciągłej pracy, bez konieczności dokładania paliwa. Kotły tego typu cechują się prostą, spawaną konstrukcją, co wpływa na łatwą i nieuciążliwą obsługę urządzenia.

Budowa konstrukcyjna kotła:

Korpus kotła KG KAPI-EKO I wykonany jest w kształcie prostopadłościanu. Składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wyposażone jest w szczelnie zamykane, oddzielne drzwiczki paleniskowe i popielnikowe. Natomiast część konwencyjna składa się z kanałów wodnych i spalinowych. Umieszczone są na przemian w układzie poziomym (wyłącznie nad paleniskiem). W górnej części kotła znajdują się króćce wody pomiarowe i wody zasilającej, natomiast na dole, z boku, bądź z tyłu występują króćce wody powrotnej oraz króciec spustowy. W dolnej części kotła znajduje się palnik z podajnikiem paliwa, napędem, zbiornikiem paliwa i wentylatorem. Kocioł został wyposażony w systemy bezpieczeństwa, spełniające wymagania według normy EN 303-5.  Powyższe systemy obniżają ryzyko awarii i uszkodzeń urządzenia. Szczegółowy opis budowy konstrukcyjnej kotła KG KAPI-EKO I znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła.  

Kotły KG KAPI-EKO I są urządzeniami spawanymi. Zbudowane są z elementów takich jak:

 • palnik z podajnikiem paliwa
 • komora paleniskowa, popielnikowa
 • część konwekcyjna,
 • włazy paleniska, popielnika i wyczystek
 • układ sterowania pracą palnika
 • izolacja cieplna
 • czopuch

Ekologiczne kotły węglowe na ekogroszek:

Wykorzystanie ekologicznych rozwiązań zapewnia znaczną redukcję emisji szkodliwych substancji, a także uzyskanie wysokiej sprawności cieplnej, zgodne z wymaganiami 5 klasy emisji spalin według PN-EN 303-5:2012 oraz EcoDesign (ekoprojektu), według normy 2020-2009/125/WE. Spełnienie powyższych wymagań zapewnia nam możliwość użytkowania kotła na czas nieokreślony, bez konieczności wymiany, z uwagi na przepisy.

Spełnia wymagania:

 • Dyrektyw Unijnych, w zakresie bezpieczeństwa wyrobu, co potwierdzone jest deklaracją zgodności i znakiem „CE”.
 • Najwyższej – 5 klasy norm wartości emisji zanieczyszczeń według PN- EN 303-5: 2012 i EcoDesign (ekoprojekt). Kocioł posiada odpowiednie certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia.
 • W zakresie efektywności energetycznej spełniają wymogi w klasie B (najwyższa dla tego typu pieców) i oznakowane etykietą energetyczną.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. (Dz. U. poz. 1690)

Parametry techniczne kotła KG KAPI-EKO I 10kW:

 • moc cieplna: 10kW
 • minimalna moc cieplna: 2,3kW
 • klasa efektywności energetycznej: klasa B
 • emisja spalin według PN-EN 303-5:2012: 5 klasa
 • maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 70-100m²
 • sprawność cieplna kotła: ok. 93,4%
 • paliwo: węgiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
 • zużycie paliwa: ok. 1,3 kg/h
 • pojemność wodna kotła wynosi: 50l
 • masa kotła: 250kg
 • maksymalna temperatura robocza: 95°C
 • minimalna temperatura powrotu: 50°C
 • zasilanie elektryczne: 230V / 50Hz
 • średnica czopucha: Ø 160mm

Wymiary kotła:

 • wysokość: 108,5cm
 • szerokość: 108cm
 • długość: 73cm
tabela wymiarów kotły na ekogroszek KG KAPI-EKO I piecekapi.pl

Kotły typu „KG KAPI-EKO I”:

 • Są piecami niskotemperaturowymi, pracującymi w systemie otwartym i nie podlegają warunkom dozoru technicznego.
 • Należy zabezpieczyć według PN-91/B-02413 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”.
 • Zabezpieczona instalacja ogrzewania wodnego w systemie otwartym. Nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym, z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania informacji na temat kotłów z serii KG KAPI-EKO I, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszą obsługą. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania!

Instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa):

instrukcja obsługi kotła KG KAPI-EKO I