Kocioł na drewno PELLPAL D 20kW

Ekologiczny piec na drewno PELLPAL D 20kW, ogrzewający powierzchnie od 160m² do 200m². Zasypowy kocioł dolnego spalania, zgazowujący drewno, z miarkownikiem ciągu firmy Regulus. Przed rozpoczęciem użytkowania, obowiązkowo należy podłączyć urządzenie do zbiornika akumulacyjnego (bufora), o minimalnej pojemności 840 litrów. Jest przystosowany do pracy w układzie otwartym i zamkniętym (z odpowiednim wyposażeniem - wężownica schładzająca, naczynie przeponowe, zawór zabezpieczenia termicznego, zawór bezpieczeństwa DBV2). Istnieje możliwość zakupu kotła wraz z dmuchawą i sterownikiem dmuchawy. 

PELLPAL D 20kW spełnia wymagania norm emisji spalin w klasie 5 według PN-EN 303-5:2012 i EcoDesign (ekoprojekt) według norm 2020-2009/125/WE. Klasa energetyczna: A+. Kocioł kwalifikuje się do otrzymania dotacji w programie Czyste Powietrze.

Cena kotła: 9000zł

Cena kotła (sterownik + wentylator): 9480zł

kocioł na drewno PELLPAL D 16kW piecekapi.pl

Kocioł na drewno PELLPAL D 20kW:

Piece na drewno PELLPAL D 20kW to nowoczesna generacja zasypowych kotłów zgazowujących polana drzew liściastych. PELLPAL jest nową marką na rynku, zbudowaną w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży kotlarskiej. Prosta konstrukcja powstała z komponentów wysokiej jakości wpływa na łatwą obsługę i czyszczenie kotła. Zgodnie z wymogami ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189), kotły zasypowe należy eksploatować z wykorzystaniem wodnego zasobnika ciepła (bufora/zbiornika akumulacyjnego). W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do kotła, a także dostępnej na naszej stronie.  

Budowa konstrukcyjna kotła:

Korpus posiada kształt skrzyni, wykonany z blachy kotłowej (P265GH), o grubości 5mm.  Wszystkie elementy kotła wycinane są technologią wykorzystującą laser, dzięki czemu posiadają one idealną dokładność, zgodną z założonymi wymiarami. Piec składa się z dwóch części - konwekcyjnej (wymiennik ciepła) oraz paleniskowej, znajdującej się w dolnej części urządzenia. W palenisku znajduje się żeliwny ruszt. W tylnej części kotła znajduje się czopuch, odpowiedzialny za wylot spalin. Dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe wyposażone są w specjalną klapkę, służącą do sterowania procesem spalania, regulowaną za pomocą miarkownika ciągu. Część konwekcyjna składa się z naprzemiennie położonych kanałów spalinowych i wodnych (poziomych i pionowych).  Króćce wody zasilającej oraz pomiarowe znajdują się u góry kotła, króciec wody powrotnej w dolnej części, natomiast króciec spustowy umiejscowiony jest w bocznej części pieca.  Drzwiczki oraz korpus charakteryzują się izolacją termiczną, zapewniającą odpowiednią temperaturę zewnętrzną kotła.

budowa kotła na drewno PELLPAL D piecekapi.pl

Elementy kotła PELLPAL D 20kW:

Palenisko:

Jest to komora służąca do umieszczania opału. Składa się z kanału wodnego oraz żeliwnego rusztu. W tylnej części znajduje się kanał spalin, połączony z komorą spalania. Ceramiczna dysza odpowiada za transport powietrza wtórnego. Dysza została skonstruowana specjalnie na potrzeby budowy pieców z serii PELLPAL D. Dół paleniska zbudowany jest z przegrody, odpowiedzialnej za prawidłowe ułożenie i zsuwanie się drewna. Popielnik znajduje się pod rusztem. Drzwiczki popielnikowo-paleniskowe i załadunkowe zapewniają dostęp do paleniska.

Popielnik:

Jest częścią wchodzącą w skład paleniska, znajdującą się pod rusztem. W tym miejscu gromadzi się powstały podczas spalania popiół.

Ruszt:

Element znajdujący się pomiędzy popielnikiem, a paleniskiem, wykonany z żeliwa. Istnieje możliwość jego wyjęcia.

Kanał dopalania spalin:

Specjalna komora znajdująca się w miejscu przemieszczenia spalin, z paleniska do pionowego kanału. Ceramiczna dysza zapewnia przepływ powietrza wtórnego. Dzięki odpowiedniej konstrukcji kotła, możliwe jest zgazowanie drewna i prawidłowe dopalanie spalin. Dzięki spełnieniu powyższych wymogów, PELLPAL D uzyskuje bardzo dobre parametry związane z emisją spalin.

Właz paleniskowo-popielnikowy:

Umieszczony w dolnej części kotła. Dzięki niemy istnieje możliwość rozpalania, czyszczenia i usuwania nadmiaru popiołu i innych zanieczyszczeń powstałych podczas pracy urządzenia.

Właz załadunkowy:

Właz umiejscowiony w górnej i przedniej części paleniska. Zapewnia możliwość dokładania opału i obsługi pieca, a także dostęp do pokrywy obejścia spalin i kanałów wymiennika ciepła (poziomych). Umożliwia czyszczenie wnętrza paleniska.

Górny właz wyczystki:

Właz znajduje się w przedniej części, u góry kotła - w strefie wymiennika ciepła. Umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z poziomych kanałów kotła. Zapewnia dostęp do turbolizatorów spalin, a także ich usunięcie na czas oczyszczania pieca.

Drzwiczki i pokrywy włazów:

Drzwiczki oraz pokrywy włazów są izolowane termicznie, z wykorzystaniem wełny mineralnej. Dolne i środkowe drzwiczki (paleniskowo-popielnikowe oraz zasypowe) posiadają obrotową przepustnicę do obserwowania płomienia oraz regulowania dopływu dodatkowej dawki powietrza. Drzwiczki paleniskowo-popielnikowe dysponują klapką, regulowaną miarkownikiem ciągu.

Czopuch:

Element kotła znajdujący się w górnej tylnej części. Posiada okrągły kształt i łączy kanał spalinowy z kominem.

Króćce instalacyjne i pomiarowe:

Kocioł na drewno PELLPAL D 20kW posiada gwintowane króćce, znajdujące się u góry kotła (wody zasilającej i powrotu) i w dolnej części z tyłu (wody powrotnej i spustowe). Urządzenie dysponuje także tulejkami pomiarowymi termometru oraz termostatu miarkownika ciągu.

Izolacja cieplna:

Zastosowanie izolacji termicznej w postaci wełny mineralnej zapewnia utrzymanie odpowiedniej, bezpiecznej temperatury zewnętrznych elementów i powierzchni kotła. izolacja umieszczona jest w kasetach z blach stalowych, powlekanych, bądź obustronnie malowanych.

Miarkownik ciągu:

Miarkownik ciągu firmy Regulus jest elementem regulującym dawkę dostarczanego powietrza do komory spalania. Proces ten odbywa się przy wykorzystaniu szczeliny w drzwiczkach paleniskowo-popielnikowych. Miarkownik zbudowany jest z termostatu, znajdującego się w gwintowanej zewnętrznie tulei, wykonanej z mosiądzu, pokrętła i metalowego ramienia zakończonego łańcuchem. Pokrętło posiada skalę, dzięki której istnieje możliwość ustawienia żądanej temperatury pracy kotła. Głowica znajdujące się w górnej części pieca, natomiast dźwignia łączy się z klapką poprzez łańcuch. Szczegółowe informacje na temat miarkownika ciągu znajdują się na stronie producenta. Miarkownik znajduje się także w ofercie naszego sklepu jako oddzielne urządzenie. 

Wentylator i sterownik:

Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia kotła w wentylator oraz sterownik do jego obsługi. Dmuchawa służy do zwiększania ciągu kominowego. Urządzenie posiada odpowiednie miejsce, znajdujące się w tylnej części kotła (czopuch). Cena zestawu wynosi 780zł.

Ekologiczny kocioł c.o. zgazowujący drewno:

Ekologiczne rozwiązania konstrukcyjne wykorzystane do produkcji kotła zapewniają znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń, a także uzyskanie wysokiej sprawności cieplnej, na poziomie 90,9%. PELLPAL D 20kW spełnia wymagania norm emisji spalin według PN-EN 303-5:2012 w klasie 5 (najwyższa możliwa) oraz ekoprojektu - EcoDesign według norm 2020-2009/125/WE. Produkt charakteryzuje się niską emisją szkodliwych pyłów do środowiska, wynoszącą mniej, niż 20mg/m². Kocioł uzyskał wysokie standardy energetyczne w klasie A+. Istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę kotła, w programie Czyste Powietrze.

Spełnia wymagania:

 • Dyrektyw UE, Rozporządzeń Komisji UE i krajowych, norm, specyfikacji technicznych w zakresie bezpieczeństwa wyrobu. Spełnienie wymogów potwierdzone deklaracją zgodności oraz znakiem "CE". 
 • 5 klasy granicznych wartości emisji spalin i EcoDesign. Kocioł dysponuje odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami.
 • W zakresie efektywności energetycznej spełnia wymagania w najwyższej możliwej klasie dla urządzeń tego typu - A+. 
zaświadczenie z badań kotła PELLPAL D 20kW piecekapi.pl
sprawozdanie z badań kotła PELLPAL D 20kW piecekapi.pl

Parametry techniczne kotła PELLPAL D 20kW:

 • moc cieplna: 20kW
 • maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 160-200m²
 • sprawność cieplna kotła: ok. 90,9%
 • paliwo: drewno, polana drzew liściastych
 • zużycie paliwa: maksymalnie ok. 4,3kg/h
 • pojemność wodna kotła wynosi: 83l
 • masa załadunku: 10,5kg
 • masa kotła: ok. 350kg
 • maksymalna temperatura robocza: 95°C
 • znamionowa ilość spalin: 12,2g/s
 • znamionowa temperatura spalin: 121°C
 • minimalna temperatura powrotu: 55°C
 • minimalna temperatura wody kotłowej: 10°C
 • stałopalność
 • ciśnienie robocze: 2 bary
 • ciśnienie próbne: 4 bary
 • ciąg kominowy: 0,27 mbar
 • króćce wodne instalacji centralnego ogrzewania: DN 40, G1½
 • króćce wodne do podłączenia miarkownika ciągu: DN 25, ¾
 • średnica czopucha: Ø 177,8mm
 • zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego (bufora): 840l
parametry techniczne kotłów na drewno PELLPAL D piecekapi.pl

Wymiary kotła:

 • wysokość (H): 141,4cm
 • wysokość (H1): 119,8cm
 • szerokość (B): 62,6cm
 • szerokość (B1): 43,8cm
 • długość (L): 108,6cm
 • długość (L1): 67cm
wymiary kotła PELLPAL D 16kW piecekapi.pl

Kotły typu PELLPAL D 20kW:

 • Niskotemperaturowy kocioł, nie podlegający warunkom dozoru technicznego, w przypadku zabezpieczenia w układzie otwartym. 
 • W standardowym wyposażeniu (tylko z miarkownikiem ciągu) nie jest przystosowany do zabezpieczeń w układzie zamkniętym, z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi. Należy zabezpieczyć jedynie według PN-91/B-02413 - "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo".

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji, szczegóły oraz aktualna cena znajduje się na oficjalnej stronie projektu PELLPAL. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszą obsługą.

Dokumenty do pobrania:

instrukcja obsługi kotła PELLPAL D 20kW

formularz zgłoszenia reklamacji

sprawozdanie z badań kotła