Problemy i zagrożenia związane z nieprawidłową eksploatacją kotła.

problemy i zagrożenia podczas eksploatacji kotłów piecekapi.pl

Problemy i zagrożenia związane z nieprawidłową eksploatacją kotła:

Nieprawidłowa eksploatacja kotła na paliwo stałe może wiązać się z występowaniem niepożądanych zakłóceń i zagrożeń. Przed rozpoczęciem użytkowania pieca, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w instrukcji może doprowadzić do poważnych awarii lub problemów w prawidłowej pracy kotła. Może także prowadzić do utraty gwarancji. Przyczyną zakłóceń w działaniu kotła może być:

 • zła jakość paliwa,
 • nieodpowiednia wentylacja i komin,
 • zanieczyszczenie kotła,
 • brak dopływu powietrza do palnika retortowego,
 • uszkodzenia podzespołów, podajnika, sterownika czy wentylatora
 • wykonywanie zabronionych lub niewskazanych czynności związanych z obsługą i użytkowaniem kotła.

Listę najczęstszych problemów wraz z ich rozwiązaniem, a także najważniejsze porady serwisowe oraz instrukcje obsługi, znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Przyczyny i rozwiązania niepożądanych zakłóceń pracy instalacji:

Nieosiąganie nominalnej temperatury kotła:

 • przyczyny: nieodpowiednie paliwo, niewłaściwa regulacja kotła, niedostateczny ciąg kominowy, zanieczyszczony kocioł, nieodpowiednia wentylacja, niski poziom wody w instalacji, a także zapowietrzenie układu, wadliwy, bądź niewłaściwie umieszczony czujnik temperatury wody.
 • rozwiązania: stosowanie paliwa zgodnego z dokumentacją kotła, sprawdzenie nastaw sterownika oraz drożności czopucha i przewodu kominowego, staranne wyczyszczenie kotła i wymiennika ciepła, sprawdzenie lub zapewnienie odpowiedniej wentylacji, uzupełnienie wody do nominalnego poziomu, sprawdzenie i ewentualna wymiana czujnika temperatury.

Niecałkowite spalanie paliwa:

 • przyczyny: nieprawidłowe nastawy czasu podawania paliwa oraz przerw, nieodpowiednia do spalania ilość powietrza, nieodpowiednie paliwo.
 • rozwiązania: sprawdzenie nastawy sterownika, regulacja nadmuchu wentylatora, zastosowanie odpowiedniego paliwa, zgodnego z dokumentacją techniczną kotła.

Problemy z podawaniem paliwa:

 • przyczyny: brak paliwa w zbiorniku, zablokowany podajnik, zerwanie bezpiecznika mechanicznego, działanie zabezpieczeń kotła, uszkodzenie silnika przekładni lub sterownika kotła.
 • rozwiązania: uzupełnienie paliwa, lokalizacja przedmiotu blokującego podajnik oraz jego usunięcie, ustalenie i wyeliminowanie przyczyny zerwania bezpiecznika, sprawdzenie przyczyny włączenia zabezpieczeń, zgłoszenie problemów do producenta.

Cofnięcie płomienia do podajnika paliwa:

 • przyczyny: uszkodzenie czujnika temperatury podajnika, bądź jego nieprawidłowy montaż, zbyt wysoka nastawa czujnika temperatury podajnika.
 • rozwiązania: sprawdzenie, wymiana, bądź prawidłowy montaż czujnika, sprawdzenie oraz ewentualna zmiana wysokości nastawy. 

Niekontrolowanie wyłączenie się kotła:

 • przyczyny: niewłaściwe nastawy parametrów sterownika, bądź jego uszkodzenie.
 • rozwiązania: sprawdzenie nastawy sterownika oraz ewentualne powiadomienie producenta.

Wydobywanie się spalin z kotła:

 • przyczyny: otwarte drzwiczki, otwory, bądź pokrywa zbiornika, uszkodzenie uszczelnienia drzwiczek lub pokrywy zbiornika, brak lub nieprawidłowa wentylacja, brak przeglądów oraz odpowiedniego czyszczenia kotła i palnika, niedostateczny ciąg kominowy, zanieczyszczona lub niedrożna komora powietrza palnika.
 • rozwiązania: zamknięcie drzwiczek i otworów, sprawdzenie uszczelnień drzwiczek i pokrywy zbiornika, sprawdzenie działania wentylacji, dbanie o prawidłowy stan techniczny oraz czyszczenie urządzenia zgodnie z zaleceniami, kontrola i ewentualne czyszczenie komina, czyszczenie i udrażnianie komory powietrznej palnika

Wyciek wody z kotła:

 • przyczyny: skraplanie się wody na bocznych ścianach kotła, nieszczelność wodnej części korpusu kotła.
 • rozwiązania: ustawienie temperatury kotła powyżej 50 stopni, powiadomienie serwisu producenta.

Uszkodzenia komina:

 • przyczyny: nieprawidłowo dobrany komin do instalacji centralnego ogrzewania/
 • rozwiązania: kontakt ze specjalistą, modernizacja komina i dostosowanie go do instalacji.

Zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi kotła:

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej kotła może prowadzić do poważnych konsekwencji. Uszkodzenie pieca, utrata gwarancji, zdrowia, ryzyko pożaru to przykłady ewentualnych zabronionych działań związanych z obsługą kotła. Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w bardzo wysokich temperaturach, o wysokiej mocy i ciśnieniu, dlatego obsługa kotła dozwolona jest wyłącznie przez osoby uprawnione, przy zachowaniu należytej ostrożności. Do potencjalnych zagrożeń możemy zaliczyć także:

Zabezpieczenie kotła niezgodnie z wymaganymi: 

 • możliwy skutek: zniszczenie, rozerwanie lub wybuch kotła.
 • sposób zapobiegania: zabezpieczenie kotła zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa

Zamarzanie wody w instalacji centralnego ogrzewania:

 • możliwy skutek: zniszczenie, rozerwanie lub wybuch kotła.
 • sposób zapobiegania: nieprzerwana praca kotła w okresie zimowym, właściwa izolacja instalacji centralnego ogrzewania

Składowanie materiałów wybuchowych i łatwopalnych w okolicy kotła:

 • możliwy skutek: pożar, wybuch kotła
 • sposób zapobiegania: zachowanie odpowiedniej czystości w kotłowni, usuwanie wszelkich łatwopalnych materiałów i substancji z okolicy kotła

Pozostawienie otwartych drzwiczek, otworów, pokryw lub włazów:

 • możliwy skutek: niekontrolowana praca kotła, brak możliwości sterowania, dymienie, wrzenie wody.
 • sposób zapobiegania: dokładne sprawdzenie i zamknięcie wszystkich drzwiczek i otworów.

Nieuzasadnione otwieranie w/w otworów:

 • możliwy skutek: wydostanie się spalin, płomieni i żaru na zewnątrz kotła.
 • sposób zapobiegania: nie otwieranie drzwiczek i pokryw w trakcie pracy kotła. W konieczności otworzyć je w sposób delikatny, stojąc z boku. Należy zastosować środki ostrożności oraz ubranie ochronne.

Wyciek, brak wody w kotle:

 • możliwy skutek: zniszczenie kotła, pożar.
 • sposób zapobiegania: regularne sprawdzanie i ewentualne uzupełnianie wody w układzie centralnego ogrzewania.

Brak lub nieodpowiednia wentylacja w kotłowni:

 • możliwy skutek: zadymienie kotłowni w przypadku wydostania się spalin na zewnątrz, ryzyko zatrucia.
 • sposób zapobiegania: zastosowanie odpowiedniej wentylacji nawiewnej kotłowni, zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji kotła.

Nieodpowiednia obsługa i konserwacja kotła:

 • możliwy skutek: korozja, przyspieszone zużycie kotła, wydostawanie się spalin na zewnątrz pieca.
 • sposób zapobiegania: regularne czyszczenie i konserwacja kotła.

Uzupełnianie instalacji zimną wodą podczas pracy kotła:

 • możliwy skutek: ryzyko uszkodzenia kotła, pęknięcia i wycieki.
 • sposób zapobiegania: uzupełnianie wody wyłącznie podczas postoju kotła, najlepiej ciepłą wodą.

Brak odpowiedniego komina:

 • możliwy skutek: zniszczenie komina, brak ciągu kominowego.
 • sposób zapobiegania: modernizacja komina.

Pozostałe problemy i awarie:

W przypadku występowania problemów nie opisanych w powyższym artykule, zalecamy kontakt telefoniczny, bądź emailowy. Dane kontaktowe, a także wskazówki dojazdu do biura, znajdują się na naszej stronie w zakładce Kontakt.