Regulamin strony internetowej firmy KAPI
https://piecekapi.pl
(„Strona internetowa”)

określający m.in. najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania Strony, najważniejsze informacje o Administratorze oraz prawach Użytkowników.

SPIS TREŚCI
§ 1 Wstęp i definicje
§ 2 Kontakt z Administratorem
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakres usług
§ 5 Zakres przetwarzania danych
§ 6 Dane osobowe

§ 1 WSTĘP I DEFINICJE:

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z tej strony internetowej.

ADMINISTRATOR STRONY: Dariusz Kamiński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamiński Dariusz, KAPI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5371186504, nr REGON 030273542, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska.

UŻYTKOWNIK: osoba przebywająca na stronie, korzystająca z dostępnych usług i informacji znajdującej się na niniejszej witrynie.

STRONA INTERNETOWA: Witryna internetowa, prowadzona przez Administratora, dostępna pod adresem: https://piecekapi.pl

§ 2 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

Adres korespondencyjny: ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, Lubelskie
Adres e-mail: biuro@piecekapi.pl
Numer telefonu: +48 508 148 320
Adres witryny: https://piecekapi.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE:

Do poprawnego funkcjonowania strony niezbędne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 ZAKRES USŁUG:

Strona internetowa ma charakter informacyjny, której celem jest reklamowanie oferty firmy oraz informowanie Użytkowników o produktach i usługach oferowanych przez firmę KAPI. Użytkownik podczas korzystania ze Strony, ma możliwość zapoznania się z dostępnymi informacjami i ofertą firmy KAPI, a także skorzystać z dostępnego na Stronie formularza kontaktowego, w celu skontaktowania się z obsługą naszej firmy. Przed wysłaniem wiadomości za pomocą formularza, należy potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności oraz zaakceptować Regulamin.

§ 5 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Jego adresu e-mail (bądź innych przesłanych informacji) w celu umożliwienia nam wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. W trakcie pobytu na Stronie, Użytkownik ma możliwość dostosowania zakresu przetwarzanych przez nas danych (w formie ciasteczek) poprzez wybór odpowiednich opcji w bannerze cookies, znajdującym się na dole Strony.

§ 6 DANE OSOBOWE:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze strony jest Administrator Strony. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Polityce prywatności strony – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych jest przekazywanie Użytkownikowi informacji dotyczących oferty naszej firmy, innych materiałów znajdujących się na Stronie, a także możliwość odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą Formularza kontaktowego.
 3. Podanie zwrotnego adresu e-mail, podczas przesyłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania odpowiedzi na wysłaną przez Użytkownika wiadomość.
 4. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia przez nas odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
 5. Użytkownikowy przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wykorzystując dane zawarte w § 2 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.