Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

program czyste powietrze piecekapi.pl

Cel programu Czyste Powietrze:

Założeniem programu Czyste Powietrze jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza i zmniejszenie jego zanieczyszczenia poprzez wymianę starych, nie ekologicznych źródeł ciepła. Program ten funkcjonuje od 2018 roku i potrwa do roku 2029. Jednakże wnioski przyjmowane będą do końca 2028 roku. Do dofinansowań zaliczane są koszty poniesione w związku z urządzeniami, materiałami oraz usługami mającymi na celu poprawę wpływu na środowisko. Istnieją trzy poziomy dofinansowań i na ich podstawie obliczane są kwoty, które jesteśmy w stanie otrzymać w ramach Czystego Powietrza.

Poziomy dotacji:

Beneficjentami programu Czyste Powietrze mogą zostać osoby fizyczne, które są właścicielami, bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dodatkowo, należy spełnić wymagania dotyczące maksymalnych dochodów. Wyróżniamy trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony, a także najwyższy. Od tego, do którego z nich się zaliczamy, zależy jaką kwotę dotacji możemy otrzymać. Poziom, do którego się kwalifikujemy, zależy od naszych dochodów.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:

 • Poziom podstawowy: maksymalnie do 30 000zł
 • Podwyższony: maksymalnie 37 000zł
 • Najwyższy: maksymalna kwota dotacji wynosi 69 000zł.

Wymagania dotyczące poziomów dofinansowania:

Poziom podstawowy:

  • roczny dochód nie przekracza 100 000zł
  • w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumują się, jednak łączna kwota nie może przekroczyć100 000zł.

Poziom podwyższony:

  • przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza kwoty:
   • 1564zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   • 2189zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód wnioskującego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, za rok kalendarzowy nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, obowiązującym w ostatnim miesiącu roku poprzedzającego rok, w którym składamy wniosek o dofinansowanie.

Poziom najwyższy

  • przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
   • 1564zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   • 2189zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód wnioskującego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, za rok kalendarzowy nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, obowiązującym w ostatnim miesiącu roku poprzedzającego rok, w którym składamy wniosek o dofinansowanie.

Kwoty dofinansowania:

Oprócz poziomu dotacji, na kwotę, którą możemy otrzymać, wpływ ma także rodzaj kosztów kwalifikowanych. Istnieją bowiem maksymalne kwoty na poszczególny rodzaj urządzenia czy usługi. Szczegółowe informacje i kwoty, można znaleźć na oficjalnej stronie programu Czyste Powietrze. Poniższa grafika prezentuje maksymalne kwoty dotacji, a także maksymalną procentową wartość dofinansowania, w stosunku do całej wydanej kwoty w ramach prac związanych z programem Czyste Powietrze.

tabela kwot dofinansowania piecekapi.pl

Kalkulator dotacji on-line:

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, możemy w łatwy i szybki sposób obliczyć kwotę, którą możemy otrzymać z rządowego programu Czyste Powietrze. Aby to zrobić, skorzystaj z darmowego kalkulatora on-line, znajdującego się na oficjalnej stronie programu.

Składanie wniosku w programie Czyste Powietrze:

W celu otrzymania pieniędzy z dofinansowania, należy złożyć dwa oddzielne wnioski. Są to: wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o płatność. Drugi z nich składamy dopiero po zaakceptowaniu przez odpowiedni fundusz pierwszego wniosku. Wypełnione wnioski, oprócz wczytania na stronie, należy wysłać pocztą na adres odpowiedniego urzędu, bądź wysłać on-line, za pomocą profilu zaufanego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu. Proces rejestracji konta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a także wypełnienie wniosków o dofinansowanie oraz płatność, znajdziecie także na naszym firmowym kanale YouTube ,a także na naszej stronie.

Oficjalna strona programu Czyste Powietrze:

Wszystkie informacje, szczegóły, regulaminy, materiały do pobrania oraz kontakt, znajdziesz na oficjalnej stronie programu.