Czyste powietrze

Simple Email Form

 
 
 
 
 
 
 

Za Contact Form

Close the dialog

Contact form

Szybka wiadomość
Założenia programu:

 

Czyste Powietrze jest to program, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Celem programu jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, tak by jak najefektywniej zarządzać energią. Działania te pomagają nie tylko w ochronie środowiska, ale również przyczynią się do zwiększenia domowego budżetu, dzięki oszczędnościom finansowym.

 

Dla kogo:

 

Istnieją dwa poziomy dofinansowań - podstawowy oraz podwyższony. Kwota dotacji zależy od poziomu, do którego się kwalifikujemy. Aby zostać beneficjentem programu należy spełnić odpowiednie warunki: 

Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, a także:

• o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. - poziom podstawowy;

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

• W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. - dla poziomu podwyższonego.

 

Kwoty dofinansowań (na produkty z oferty firmy KAPI):

 

Zastrzeżenia dotyczące kotłów na węgiel:


Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

 

Jak otrzymać dotację:

 

Pozostałe szczegóły oraz pełną ofertę programu "Czyste powietrze" znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie programu: PROGRAM CZYSTE POWIETRZE