Najczęstsze problemy:

W przypadku występowania problemów nie wymienionych poniżej – prosimy o kontakt e-mailowy, bądź telefoniczny


Jest to zjawisko normalne podczas rozruchu kotła, które nie musi oznaczać przecieków. Ten wyciek to kondensat pary wodnej znajdującej się w powietrzu (wykrapla się na zewnętrznych ścianach płaszcza wodnego pod izolacją) lub w spalinach (wykrapla się za drzwiczkami). Zjawisko ustępuje stopniowo samoistnie w miarę rozgrzewania się kotła. Najczęściej jest to objaw tzw. pocenia się kotła – należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin. Przyczyną może być również niewłaściwa instalacja kotła.


Należy sprawdzić czy termometr oraz zawory zainstalowane na kotle są dobrze dokręcone na konopiach.

Osad powstaje przez pracę kotła w niskich temperaturach (często związane jest to z “przewymiarowaniem” urządzenia), w przypadku stosowania zbyt dużej ilości paliwa oraz w przypadku stosowania paliwa o gorszych parametrach. Można go zdrapać lub wypalić ogniem z suchego drzewa przy temperaturze na kotle ok. 70 – 75 oC. Można również zastosować katalizator do wypalania sadzy i złogów smoły /SADPAL/


Najczęstsze przyczyny to:

 • brak ciągu kominowego
 • niewłaściwa regulacja kotła
 • źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja
 • niewłaściwe paliwo
 • zbyt duża ilość popiołu na rusztach – proszę przeczyścić kocioł


Należy również sprawdzić czy klapka wentylatora otwiera się podczas jego pracy.

 • nieprawidłowy ciąg kominowy
 • zła jakość paliwa
 • zbyt rzadka częstotliwość cykli przedmuchów
 • brak odbioru ciepła – zakręcone odbiorniki ciepła
 • zapowietrzona instalacja lub kocioł
 • niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej
 • nieodpowiednio ustawione parametry sterownika kotła


Najczęstsze przyczyny to:

 • silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych
 • kamień kotłowy wewnątrz płaszcza wodnego
 • niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku


Należy:

 • sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę
 • sprawdzić ilość wody w instalacji – gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody, nie wolno dopuszczać do kotła świeżej wody – uzupełnienie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła


Jest to zjawisko normalne, wynikające z faktu, z różnego rozmieszczenie czujnika termometru oraz czujnika w płaszczu wodnym kotła.


Należy zwiększyć przerwę w przedmuchu, przykręcić osłonę wentylatora oraz przymknąć przepustnicę spalin na czopuchu.


Objawy te mogą być spowodowane nieprawidłowo zaprojektowaną /wykonaną instalacją c.o., bądź:

 • awarią wentylatora
 • zanieczyszczoną komorą powietrzną
 • zanieczyszczeniem kanałów spalinowych
 • brakiem dopływu świeżego powietrza do kotłowni
 • spalaniem niskokalorycznego paliwa
 • nieprawidłowym ustawieniem sterownika


Brak ciągu kominowego – może być spowodowany nieszczelnością przewodu kominowego lub podłączeniem innego urządzenia w przewód kominowy

 • należy sprawdzić czy otwarta jest przysłona w czopuchu
 • należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem
 • przy rozruchu kotła należy wygrzać komin
 • należy przeczyścić komory kotła.


Objaw ten może być spowodowany następującymi czynnikami:

 • niedostateczny ciąg kominowy
 • nieszczelność w kominie bądź czopuchu, niedostateczna wysokość komina
 • zbyt mały przekrój komina
 • zakończenie komina poniżej najwyższej kalenicy dachu
 • bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne
 • zawieszenie paliwa w zasobniku (np. mokrego lub o zbyt dużej granulacji)
 • zanieczyszczenie kanałów spalinowych


Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności, bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania). Parametry należy ustawić tak, aby spalanie odbywało się u wylotu retorty (nie w głębi), przerwa przepalania nie powinna być zbyt długa. Kontrolować kocioł przez kilkanaście godzin i ustalić parametry w sposób praktyczny.

Przyczyną wygasania może być również zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą).


Należy sprawdzić czy sterownie kotła jest ustawione na pracę automatyczną – jeśli nie jest, należy rozpalić ponownie i przejść na sterowanie automatyczne. Zakleszczenie może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia, metalu itp. albo jeżeli w kotle przez dłuższy okres czasu spalany był wilgotny i mocno zasiarczony opał, co doprowadziło do skorodowania podajnika.


Należy wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki i otworzyć okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa i wyciągnąć przedmiot, który zablokował podajnik. W przypadku ścięcia zawleczki przeciążeniowej sprzęgła, zamontować nowe zawleczki. Producent nie odpowiada za elementy niepożądane wprowadzane z opałem do podajnika.


Może być spowodowane przez:

 • brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni – sprawdzić otwory wentylacyjne
 • awarię zespołu napowietrzania
 • zanieczyszczenie obudowy retorty, wyczyścić retortę, wyczyścić obudowę retorty od dołu (odkręcić dno obudowy retorty)
 • należy również sprawdzić nastawy mikro-procesorowego regulatora temperatury i dmuchawę