znaczek 5 klasa i EcoDesign piecekapi.pl

Kocioł na ekogroszek KG KAPI-EKO I 20kW

Ekologiczny kocioł węglowy na ekogroszek KG KAPI-EKO I 20kW. Wyposażony w podajnik stalowy stały Pancerpol, z automatycznym podawaniem paliwa.

Istnieje możliwość indywidualnego doboru sterownika. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi sterownikami.

Kotły na ekogroszek typu KG KAPI-EKO I mogą być montowane wyłącznie w układzie otwartym. Mogą pracować w układzie pompowym lub grawitacyjnym.

kocioł KG KAPI-EKO I 20kW

Kocioł na ekogroszek KG KAPI-EKO I 20kW:

Kotły KG KAPI-EKO I 20kW to nowoczesna generacja kotłów węglowych, przystosowanych do spalania węgla kamiennego typu ekogroszek. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, kocioł dysponuje efektywną i ekologiczną pracą. Kocioł KG KAPI-EKO I wyposażony jest w komorę spalania z ceramiką oraz wymiennik ciepła. Nowoczesny algorytm sterowania znacznie ułatwia obsługę kotła, automatyzując podawanie paliwa. Sterownik zapewnia także możliwość ustawienia temperatury wylotowej według własnych preferencji. Pojemny kosz wydłuża czas ciągłej pracy, bez konieczności dokładania paliwa. Kotły tego typu cechują się prostą, spawaną konstrukcją, co wpływa na łatwą i nieuciążliwą obsługę urządzenia.

Budowa konstrukcyjna kotła:

Korpus kotła KG KAPI-EKO I wykonany jest w kształcie prostopadłościanu. Składa się z części paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wyposażone jest w szczelnie zamykane, oddzielne drzwiczki paleniskowe i popielnikowe. Natomiast część konwencyjna składa się z kanałów wodnych i spalinowych. Umieszczone są na przemian w układzie poziomym, tylko nad paleniskiem. W górnej części kotła znajdują się króćce wody pomiarowe i wody zasilającej, natomiast na dole, z boku, bądź z tyłu występują króćce wody powrotnej oraz króciec spustowy. W dolnej części kotła umieszczony jest palnik z podajnikiem paliwa, wraz z napędem, zbiornikiem paliwa oraz wentylatorem. Kocioł wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, spełniające wymagania według EN 303-5, obniżające ryzyko awarii, bądź uszkodzeń urządzenia. Szczegółowy opis budowy konstrukcyjnej kotła KG KAPI-EKO I znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła.  

Kotły KG KAPI-EKO I są urządzeniami spawanymi. Zbudowane są z elementów takich jak:

 • palnik z podajnikiem paliwa
 • komora paleniskowa, popielnikowa
 • część konwekcyjna,
 • włazy paleniska, popielnika i wyczystek
 • układ sterowania pracą palnika
 • izolacja cieplna
 • czopuch

Ekologiczne kotły węglowe na ekogroszek:

Wykorzystanie ekologicznych rozwiązań zapewnia znaczną redukcję emisji szkodliwych substancji, a także uzyskanie wysokiej sprawności cieplnej, zgodne z wymaganiami 5 klasy emisji spalin według PN-EN 303-5:2012 oraz EcoDesign (ekoprojektu), według normy 2020-2009/125/WE. Spełnienie powyższych wymagań zapewnia nam możliwość użytkowania kotła na czas nieokreślony, bez konieczności wymiany, z uwagi na przepisy.

Spełnia wymogi:

 • Dyrektyw UE, w zakresie bezpieczeństwa wyrobu, potwierdzone deklaracją zgodności i znakiem „CE”.
 • 5 klasy norm wartości emisji zanieczyszczeń według PN- EN 303-5: 2012 (najwyższa możliwa) i EcoDesign (ekoprojekt). Kocioł posiada odpowiednie zaświadczenia i świadectwa.
 • W zakresie efektywności spełniają wymogi w klasie energetycznej B (najwyższa dla tego typu kotłów) i oznakowane odpowiednią etykietą energetyczną.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. (Dz. U. poz. 1690)

Parametry techniczne kotła KG KAPI-EKO I 20kW:

 • moc cieplna: 20kW
 • minimalna moc cieplna: 4,3kW
 • klasa efektywności energetycznej: klasa B
 • emisja spalin według PN-EN 303-5:2012: 5 klasa
 • maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 200m²
 • sprawność cieplna kotła: ok. 91,2%
 • paliwo: węgiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
 • zużycie paliwa: ok. 2,7 kg/h
 • pojemność wodna kotła wynosi: 60l
 • masa kotła: 323kg
 • maksymalna temperatura robocza: 95°C
 • minimalna temperatura powrotu: 50°C
 • zasilanie elektryczne: 230V / 50Hz
 • średnica czopucha: Ø 160mm

Wymiary kotła:

 • wysokość: 117cm
 • szerokość: 117cm
 • długość: 91cm
tabela wymiarów kotły na ekogroszek KG KAPI-EKO I piecekapi.pl

Kotły typu KG KAPI-EKO I 20kW:

 • Piece niskotemperaturowe, pracujące w systemie otwartym i nie podlegające warunkom dozoru technicznego.
 • Należy zabezpieczyć tylko według PN-91/B-02413 „ogrzewnictwo i ciepłownictwo”.
 • Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego w systemie otwartym. Nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym, z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania informacji dotyczących kotłów KG KAPI-EKO I, zachęcamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na Wasze pytania!

Instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa):

instrukcja obsługi kotła KG KAPI-EKO I